Geluidsisolatie verhoogt uw leefklimaat aanmerkelijk!

geluidsisolatie
 
 
 
 
 
 
Geluidsisolatie heeft vele vormen maar met geluidsisolatie worden luchtgeluiden bedoeld. Onder luchtgeluiden verstaat men bijvoorbeeld autogeluiden, vliegtuiggeluiden en andere verkeersgeluiden.
Een ander woord voor geluidsisolatie is akoestische isolatie.
Geluidsisolatie is een moeilijke en complexe materie. Worden de onjuiste materialen en of onjuiste constructies genomen, dan kan het tegenovergestelde gebeuren dus een slechte isolatie.
 
Wat is geluid?
Geluid zijn trillingen in de lucht. Wanneer er een geluid wordt gemaakt, dan worden de luchtdeeltjes in de omgeving samengeperst. Deze deeltjes komen dan weer in botsing met andere deeltjes en geven op deze manier hun energie weer door. Geluid is dus bewegende lucht en die veroorzaakt kleine drukvariaties op de heersende luchtdruk. Via onze hersenen worden drukvariaties omgezet in een geluidsgewaarwording.
 
Hoe om een juiste geluidsisolatie te krijgen?
Dat hangt ondermeer af van het absorberend vermogen van het isolatiemateriaal.
Daarnaast speelt de homogeniteit van het isolatiemateriaal een rol.
De diktes van het isolatiemateriaal.
De massa van het isolatiemateriaal.
Er komt veel geluid binnen bij de ramen. Dubbelglas zal zeker helpen geluiden te verminderen.
Het aanbrengen van spouwmateriaal. Dat kan met een minerale wol van enkele centimeters dik.
 
Enkele geluidsisolatiematerialen
En dat zijn noppenschuim matten, isolerende matten, absorberend schuim, ontdreuningsplaten en trillingsisolerend materiaal. Ook afdichtingsband en afdichtingsprofielen worden gebruikt; niet alleen om tocht te weren maar ook om geluidlekken af te dichten. Cellulose in steeds meer in opkomst in ons land.
 
Gevaren bij geluidsisolatie
Het kan zijn dat u uw woning zodanig isoleert tegen geluid dat het opstijgend vocht niet meer weg kan. Dat kan zelfs tot schimmelvorming leiden. Daarom is ventileren zo belangrijk!
 
geluidsisolatie